THAIEN.COM:   จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยพัฒนา ชิ้นส่วนประกอบ เช่น GPS Module, GSM Model
                                                       เครื่องมือวัดต่างๆ  เครื่องโปรแกรม CHIP  เซนเซอร์ Electroc ต่างๆ สำหรับงานวิจัย
                                                       พัตนาเครื่องต้นแบบ  สามารถจัดหาให้ได้จากต่างประเทศ
                                                       Hotline: 086-4455561     Emial m@thaien.com

กล้อง ICAM
ผลิตภัณฑ์ thaienGPRS MODEM

วาว์วน้ำไฟฟ้า
วาว์วน้ำไฟฟ้า ใช้สำหรับ
ควบคุมปิดเปิดน้ำใช้กับ
ไฟ 24 Vac เหมาะสำหรับ
นำไปใช้ประยุกต์กับไมโคร
คอนโทรลเลอร์สำหรับ
ควบคุมการเปิดปิดน้ำ
ิัอัตโนมัติ เช่น ให้น้ำพืช
หรือ ระบบ ถ่ายน้ำตู้ปลา
ขนาด 1/2 นิ้ว -1 นิ้ว
ราคาพิเศษ Call  บาท GSM Modem
ใช้ควบคุม มอนิเตอร์เครื่องจักร
จากระยะไกลผ่านเครือข่ายมือถือ
รองรับ AT Command มาตรฐาน
มีทั้ง Compatable Semien และ
ของ ค่าย อื่น เช่น SIM300
ราคาเริ่มต้นที่    3500 บาท

 

ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป
ขนาด 25 MHz 2 CH จอสี
     ราคาพิเศษ call บาท
              

 

Differentail Probe


สตอเรจออสซิลโลสโคป
แบบมือถือชนิดพกพา

ขนาด 8 MHz 1 CH
พร้อมดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์ในตัว
ราคาพิเศษ call บาท
        

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์เชื่อมต่อกับโน๊ตบุคเป็น DATA LOGER ได้

 

GPRS MODEM

 

เครื่องวัดความสว่าง

 

 

มัลติมิเตอร์เชื่อมต่อกับโน๊ตบุ๊ค
เป็น DATA LOGGER ได้
     ราคาพิเศษ 2100 บาท

 

 

ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป
ขนาด 50 MHz 2 CH จอสี
     ราคาพิเศษ call บาท
             

 

เครื่องอ่าน ODB-II CODE

 

เครื่องอัดโปรแกรม MCU  Universal เอนกประสงค์
POWER METER สำหรับไฟ 1 เฟส

 


 

เครื่องวัดรอบ
เครื่องวัดระยะทางแบบดิจตอล

 

 

เครื่องวิเคราะห์ค่ากำลัง
ไฟฟ้าใช้ได้ทั้งไฟ 3 เฟส
และไฟ 1 เฟส

Power Meter Analysis

มีความ สามารถวัดค่ากำ
ลังไฟฟ้าในหน่วย Wและ การบริโภคกำลังในหน่วย KWh นอกจากนี้ยังมีความ
สามารถในการเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลการบริโภค
ไฟฟ้าได้
ราคาพิเศษ call บาท
        

 เครื่องวัดรอบแบบดิจิตอล
    ราคาพิเศษ call บาท
             

 

Differentail Probe สำหรับสโคป
ใช้ในงานด้าน Power Electronic
สำหรับห้องแล๊บ, R&D, งานซ่อม
     ราคาพิเศษ  7000 บาท

เครื่องวิเคราะห์ค่ากำลัง
ไฟฟ้าใช้ได้ทั้งไฟ 1 เฟส
Power Meter Analysis

มีความ สามารถวัดค่ากำ
ลังไฟฟ้าในหน่วย Wและ การบริโภคกำลังในหน่วย KWh
ราคาพิเศษ call บาท
          

เครื่องวัดฉนวน

 เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า
    ราคาพิเศษ call บาท
             

 

เครื่องวัดความดังของเสียง

 

 GPS Module พร้อมเสารับดาว
เทียมในตัว ขนาดเล็กมาก
 แค่ 3 x 3 ซม กินไฟน้อย.

GPS Module ความไวสูงชิฟ
ความไวในการรับสูงมากที่
ที่ 154 dBm เมื่อลองทดสอบ
เทียบกับ Chip MKTที่ 159
dBm แทบไม่ต่างกันเลย ให้
Output ทั้ง TTL และ RS232
เป็น NEA183 ที่ 4800 BPS
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
ทันทีผ่านทง RS232 ใช้ไฟ
ได้ตั้งแต่ 3.3 - 9 V.  อัตรา
การอัพเดทอยู่ที่ 1 วินาที
หรือเชือมต่อกับ Controller
ได้ทันทีเช่นกันผ่านทาง TTL
       ราคา 1790 บาท

 

 

 เครื่องตรวจสอบกราวน์ไฟฟ้า
       ราคาพิเศษ call บาท
               

   เครื่องวัดความสว่าง
 ราคาพิเศษ call บาท

 

 

 เครื่องวัดความดังเสียง
         30-130 dBm
    ราคาพิเศษ call บาท
             

 

 

 

   เครื่องอ่านรหัส OBD-II
     ราคาพิเศษ call บาท
               

 

 

 

 เครื่องวัดระยะทางดิจิตอล
    ราคาพิเศษ call บาท
           

 Universal EPROM & MCU USB Programer
 ราคาพิเศษ call บาท
          

กล้องจุลทรรศน์ USB
  กำลังขยาย 200 เท่า
 ราคาพิเศษ call บาท
          

 

กล้องจุลทรรศ USB กำลังขยาย 200 เท่า
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
    ขนาด 50Kg/20g
 ราคาพิเศษ call บาท
          

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัด RLC Meter

 

เครื่องวัดปริมาณแสงดิจิตอล  เชื่่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้
 ราคาพิเศษ call บาท
          

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล

 

เครื่องวัดแสงดิจิตอลต่อคอมพิวเตอร์ได้

 

 

 

 

 

 

 เครื่องวัด RLC มิเตอร์
 ราคาพิเศษ call บาท
          

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล
แบบ K-Type
-50 ถึง1300 C
 ราคาพิเศษ call บาท
             

 

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy Power Meter
1W - 2000W / M2

 ราคาพิเศษ call บาท
             

เครื่องตรวจสอบเครื่องยนต์ OBD-II
เครื่องทดสอบสาย LAN

เครื่องทดสอบ สาย LAN
และคำนวณหาความยาว

 ราคาพิเศษ call บาท
             

 

เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 

 

 

เครื่องวัด RLC Meter

เครื่องวัดRLC Meter
ปรับ Freq ได้ 100 Hz,
120 Hz, 1KHz
 ราคาพิเศษ call บาท
             

เครื่องวัดมัลติมิเตอร์
แบบปากกา MS8211
Pen Multi Meter Non
Contact AC detector
 ราคาพิเศษ call บาท
           

 

เครื่อง SCAN OBD-II
CODE สำหรับรถยนต์
ยี่ห้อ VW, AUDI

 ราคาพิเศษ call บาท
             

เครื่องวัดความเป็นกรด
ด่างของน้ำแบบดิจิตอล ( Digital PH-METER)
พร้อมวัดอุณหภูมิในตัว
 ราคาพิเศษ call บาท
           

มัลติมิเตอร์แบบปากกาไร้สาย

 

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง PH-Meter